วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 3 แห่ง และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 แห่ง จำนวนเด็กนักเรียน 1,641 คน จำนวน 1 งวด จำนวน จำนวนนม 32,820 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อเหงือกฟันขุดและน๊อตล็อคฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลในห้องน้ำโดมเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อฮาร์ดดิสก์และพาวเวอร์ซัพพลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ขั้วแบตและสายแบต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน ๘๑-๕๐๗๔ จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการณ์ทะเบียน กก 6783 จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN-2480 และ TN-261 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อท่อคอนกรีต ขนาด ๔๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธาณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง