เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 11 ม.ค. 2566 ]6 สำนักปลัดเทศบาล
2 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 11 ม.ค. 2566 ]8 สำนักปลัดเทศบาล
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]2 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]1 สำนักปลัดเทศบาล