เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
2 กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 17 ก.พ. 2566 ]7 สำนักปลัดเทศบาล
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม [ 17 ก.พ. 2566 ]1 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 11 ม.ค. 2566 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
5 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 11 ม.ค. 2566 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
6 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 11 ม.ค. 2566 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
7 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 10 ม.ค. 2566 ]5 สำนักปลัดเทศบาล