เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี66 [ 9 ม.ค. 2566 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
2 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ปี 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
3 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ปี2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
4 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ปี 65 [ 1 มี.ค. 2565 ]52 สำนักปลัดเทศบาล
5 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี65 [ 1 มี.ค. 2565 ]59 สำนักปลัดเทศบาล
6 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ ปี 65 [ 1 มี.ค. 2565 ]56 สำนักปลัดเทศบาล
7 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ปี65 [ 1 มี.ค. 2565 ]50 สำนักปลัดเทศบาล
8 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ปี65 [ 1 มี.ค. 2565 ]53 สำนักปลัดเทศบาล
9 การบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2564 ]54 สำนักปลัดเทศบาล
10 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 10 ก.พ. 2564 ]104 สำนักปลัดเทศบาล
11 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 5 ก.พ. 2564 ]54 สำนักปลัดเทศบาล
12 การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 5 ก.พ. 2564 ]49 สำนักปลัดเทศบาล
13 กระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 29 ม.ค. 2564 ]54 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
14 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 28 ม.ค. 2564 ]56 สำนักปลัดเทศบาล
15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 18 ม.ค. 2564 ]51 สำนักปลัดเทศบาล
16 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติพนักงาน [ 15 ม.ค. 2564 ]53 สำนักปลัดเทศบาล
17 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง [ 15 ม.ค. 2564 ]49 สำนักปลัดเทศบาล
18 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ [ 15 ม.ค. 2564 ]56 สำนักปลัดเทศบาล
19 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 14 ม.ค. 2564 ]55 กองคลัง
20 คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ม.ค. 2564 ]106 กองคลัง
 
หน้า 1|2