[กองคลัง] รายงานการเงินไตรมาส2 ปี2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]