เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำ

    รายละเอียดข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างการรับรู้โครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วม  ภัยแล้ง  ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา  17  ตุลาคม  2562  ณ  เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน    เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล