เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สามารถดาวน์โหลดแผนได้ที่
http://www.tessabanpong.go.th/select_news.php?news_id=17    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล