เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี-เรื่อง-สิทธิประโยชน์ [ 18 ม.ค. 2566 ]98 สำนักปลัดเทศบาล
2 ประกาศ-ก.ท.จ.จันทบุรี-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล [ 18 ม.ค. 2566 ]93 สำนักปลัดเทศบาล
3 ประกาศ-ก.ท.จ.จันทบุรี-หลักเกณ์ฯ-เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 18 ม.ค. 2566 ]95 สำนักปลัดเทศบาล
4 มาตฐานทั่วไปเกี่ยวหลักเกณฑ์การคัดเลือก-การบรรจุและแต่งตั้งฉบับที่-7-พ.ศ.2562 [ 18 ม.ค. 2566 ]87 สำนักปลัดเทศบาล
5 การกำหนดหลักสููตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น-1 [ 18 ม.ค. 2566 ]86 สำนักปลัดเทศบาล
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 18 ม.ค. 2566 ]85 สำนักปลัดเทศบาล
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 18 ม.ค. 2566 ]94 สำนักปลัดเทศบาล
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉบับที่2พ.ศ2563 [ 18 ม.ค. 2566 ]92 สำนักปลัดเทศบาล
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-พ.ศ.2560 [ 18 ม.ค. 2566 ]88 สำนักปลัดเทศบาล
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฉบับที่-2-พ.ศ.2561 [ 18 ม.ค. 2566 ]97 สำนักปลัดเทศบาล
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฉบับที่-3-พ.ศ.2562 [ 18 ม.ค. 2564 ]89 สำนักปลัดเทศบาล
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล-ฉบับที่-67-พ.ศ.2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]90 สำนักปลัดเทศบาล
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล-ฉบับที่-63พ.ศ.2561 [ 18 ม.ค. 2564 ]93 สำนักปลัดเทศบาล
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล-ฉบับที่-64พ.ศ.2562 [ 18 ม.ค. 2564 ]98 สำนักปลัดเทศบาล
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล-ฉบับที่-65-พ.ศ.2562 [ 18 ม.ค. 2564 ]91 สำนักปลัดเทศบาล
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ-ฉบับที่-68-พ.ศ.2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]87 สำนักปลัดเทศบาล
17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล-ฉบับที่-62-พ.ศ.2561 [ 18 ม.ค. 2564 ]93 สำนักปลัดเทศบาล
18 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ-พ.ศ.-2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]91 สำนักปลัดเทศบาล
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน-การลงโทษทางวินัย-ฉบับที่-2พ.ศ.2562 [ 18 ม.ค. 2564 ]102 สำนักปลัดเทศบาล
20 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน-การลงโทษทางวินัย-ฉบับที่-3พ.ศ.2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]90 สำนักปลัดเทศบาล
 
หน้า 1|2