เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แผนใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส2 ปี2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]1 กองคลัง
2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]1 กองคลัง
3 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส2ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]1 กองคลัง
4 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 13 มี.ค. 2567 ]3 สำนักปลัดเทศบาล
5 ขอประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. [ 15 ก.พ. 2567 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
6 แผนใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส1 ปี2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]7 กองคลัง
7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]8 กองคลัง
8 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]7 กองคลัง
9 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและกำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]28 กองคลัง
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]12 กองคลัง
11 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]13 กองคลัง
12 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]15 กองคลัง
13 รายงานผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]10 กองคลัง
14 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]20 กองคลัง
15 รายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 งบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]25 กองคลัง
16 รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาส4 พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]20 กองคลัง
17 รายงานสถิติการคลัง ประจำปี2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]21 กองคลัง
18 รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาส3 ประจำปี2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]39 กองคลัง
19 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส3 ปี2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]37 กองคลัง
20 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส2ประจำปี2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]38 กองคลัง
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7