เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แผนใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส3 ปี2567 [ 8 ก.ค. 2567 ]5 กองคลัง
2 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]2 กองคลัง
3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]3 กองคลัง
4 การติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์แอบอ้างเพื่อเรียกค่าตอบแทนจากประชาชน [ 18 มิ.ย. 2567 ]16 สำนักปลัดเทศบาล
5 จัดระเบียบผังตลาดสดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนล่าสุด (ก่อนเปิดจองแผง) [ 10 มิ.ย. 2567 ]17 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน [ 4 เม.ย. 2567 ]25 สำนักปลัดเทศบาล
7 แผนใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส2 ปี2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]9 กองคลัง
8 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]11 กองคลัง
9 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส2ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]8 กองคลัง
10 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 13 มี.ค. 2567 ]10 สำนักปลัดเทศบาล
11 ประกาศการจัดตั้งชุมชน [ 11 มี.ค. 2567 ]8 สำนักปลัดเทศบาล
12 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 8 มี.ค. 2567 ]7 สำนักปลัดเทศบาล
13 ขอประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. [ 15 ก.พ. 2567 ]11 สำนักปลัดเทศบาล
14 แผนใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส1 ปี2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]14 กองคลัง
15 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]17 กองคลัง
16 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]17 กองคลัง
17 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและกำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]36 กองคลัง
18 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]19 กองคลัง
19 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]20 กองคลัง
20 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8