เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]50 สำนักปลัดเทศบาล
2 กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]88 สำนักปลัดเทศบาล
3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินการทางวินัย และโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้างของเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]95 สำนักปลัดเทศบาล
4 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]89 สำนักปลัดเทศบาล
5 ประกาศเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 7 ม.ค. 2565 ]91 สำนักปลัดเทศบาล
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 3 ก.พ. 2564 ]96 สำนักปลัดเทศบาล