เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินการประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินการประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล