เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินการประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินการประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล