เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


การทบทวนภารกิจลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว

การเพิ่มกระบวนงานให้บริการและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ/แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ    เอกสารประกอบ

การทบทวนภารกิจลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล