เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล