เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ปี 59


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนร่วมกับอำเภอโป่งน้ำร้อน หน่วยงานทหาร ตำรวจและหน่วยงานราชการในอำเภอโป่งน้ำร้อน ได้จัดทำโครงการสร้างฝายกระสอบชะลอน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจากนายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส นายอำเภอโป่งน้ำร้อน มาเป็นประธานในพิธีกล่าวถวายความอาลัยและเปิดโครงการก่อสร้างฝายกระสอบชะลอน้ำ โดยมีนายพินิจ เพชรน่าชม นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อนเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งมีการสร้างฝายกระสอบตามลำคลองต่างๆ จำนวน 24 จุด
2022-03-15
2022-02-28
2022-01-28
2021-11-01
2021-10-27
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-18
2021-08-11
2021-08-10