เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]32 สำนักปลัดเทศบาล
2 สรุผลการจัดบริการสาธารณะ ปี2563 [ 2 ส.ค. 2564 ]14 สำนักปลัดเทศบาล
3 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]23 กองคลัง
4 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่1 [ 9 เม.ย. 2564 ]16 กองคลัง
5 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่2 [ 9 เม.ย. 2564 ]16 กองคลัง
6 แผนใช้จ่ายเงินปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]22 กองคลัง
7 แผนใช้จ่ายเงินปี2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]17 กองคลัง
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]15 กองคลัง
9 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]37 กองคลัง
10 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]15 กองคลัง
11 สรุปผลการประชุมประชาคมเพื่อประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร [ 9 พ.ย. 2563 ]14 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
12 ผลประเมินผลความพึงพอใจ 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]13 สำนักปลัดเทศบาล
13 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]16 กองคลัง
14 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 28 ต.ค. 2563 ]18 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
15 โครงการจัดการขยะมูลฝอย [ 16 ต.ค. 2563 ]27 กองคลัง
16 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]15 สำนักปลัดเทศบาล
17 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]25 กองคลัง
18 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 1 ก.ย. 2563 ]19 สำนักปลัดเทศบาล
19 แผนใช้จ่ายเงิน ปี 2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]19 กองคลัง
20 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส1ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]16 กองคลัง
 
หน้า 1|2|3