เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาส3 ประจำปี2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]10 กองคลัง
2 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส3 ปี2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]10 กองคลัง
3 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส2ประจำปี2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]8 กองคลัง
4 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส3ประจำปี2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]7 กองคลัง
5 ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ปี2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]7 สำนักปลัดเทศบาล
6 รายงานการเงินไตรมาส2 ปี2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]22 กองคลัง
7 รายงานการใช้จ่ายเงินตามงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2 พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]19 กองคลัง
8 รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน ของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี ปี 2565 [ 3 มี.ค. 2566 ]25 กองคลัง
9 รายงานผลงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]38 กองคลัง
10 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่1 ปี2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]26 กองคลัง
11 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส1 ประจำปี2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]21 กองคลัง
12 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]24 กองคลัง
13 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาสที่4 ปี2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]25 กองคลัง
14 รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาส4 พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]24 กองคลัง
15 ข่าวประชาสัมพันธ์สภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนนัดประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]13 สำนักปลัดเทศบาล
16 ข่าวประชาสัมพันธ์สภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนนัดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]11 สำนักปลัดเทศบาล
17 ข่าวประชาสัมพันธ์สภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนนัดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]11 สำนักปลัดเทศบาล
18 ข่าวประชาสัมพันธ์สภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนนัดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]11 สำนักปลัดเทศบาล
19 ข่าวประชาสัมพันธ์สภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนนัดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]13 สำนักปลัดเทศบาล
20 ข่าวประชาสัมพันธ์สภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนนัดประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]11 สำนักปลัดเทศบาล
 
หน้า 1|2|3|4|5|6