เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส3 ประจำปี2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]42 กองคลัง
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]35 กองคลัง
3 รายงานงบการเงินไตรมาสที่3 งบประมาณ 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]37 กองคลัง
4 ประชาสัมพันธ์งาน"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดจันทบุรีและยุติธรรมพบประชาชน [ 8 ก.ค. 2565 ]46 สำนักปลัดเทศบาล
5 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]49 สำนักปลัดเทศบาล
6 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ปี 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]38 สำนักปลัดเทศบาล
7 ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 5 พ.ค. 2565 ]44 สำนักปลัดเทศบาล
8 ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี [ 20 เม.ย. 2565 ]47 สำนักปลัดเทศบาล
9 รายงานการเงินที่สตง.รับรองประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]61 กองคลัง
10 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส2 ประจำปี2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]43 กองคลัง
11 รายงานงบการเงินไตรมาสที่2 งบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]67 กองคลัง
12 ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี [ 7 เม.ย. 2565 ]46 สำนักปลัดเทศบาล
13 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่1 ปี65 [ 26 ม.ค. 2565 ]40 กองคลัง
14 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่1 ปี65 [ 25 ม.ค. 2565 ]47 กองคลัง
15 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี ปี64 [ 25 ม.ค. 2565 ]48 กองคลัง
16 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]45 กองคลัง
17 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]65 กองคลัง
18 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]44 กองคลัง
19 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]63 กองคลัง
20 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]47 กองคลัง
 
หน้า 1|2|3|4