เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่1 ปี65 [ 25 ม.ค. 2565 ]1 กองคลัง
2 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี ปี64 [ 25 ม.ค. 2565 ]0 กองคลัง
3 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]40 กองคลัง
4 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]36 กองคลัง
5 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]34 กองคลัง
6 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]36 กองคลัง
7 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]40 กองคลัง
8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]75 สำนักปลัดเทศบาล
9 สรุผลการจัดบริการสาธารณะ ปี2563 [ 2 ส.ค. 2564 ]47 สำนักปลัดเทศบาล
10 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]58 กองคลัง
11 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่1 [ 9 เม.ย. 2564 ]52 กองคลัง
12 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่2 [ 9 เม.ย. 2564 ]50 กองคลัง
13 แผนใช้จ่ายเงินปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]58 กองคลัง
14 แผนใช้จ่ายเงินปี2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]51 กองคลัง
15 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]50 กองคลัง
16 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]86 กองคลัง
17 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]50 กองคลัง
18 สรุปผลการประชุมประชาคมเพื่อประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร [ 9 พ.ย. 2563 ]48 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
19 ผลประเมินผลความพึงพอใจ 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]46 สำนักปลัดเทศบาล
20 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]50 กองคลัง
 
หน้า 1|2|3|4