เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน ของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี ปี 2565 [ 3 มี.ค. 2566 ]5 กองคลัง
2 รายงานผลงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]7 กองคลัง
3 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่1 ปี2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]4 กองคลัง
4 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส1 ประจำปี2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]5 กองคลัง
5 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]8 กองคลัง
6 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาสที่4 ปี2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]8 กองคลัง
7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาส4 พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]7 กองคลัง
8 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส3 ประจำปี2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]55 กองคลัง
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]47 กองคลัง
10 รายงานงบการเงินไตรมาสที่3 งบประมาณ 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]48 กองคลัง
11 ประชาสัมพันธ์งาน"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดจันทบุรีและยุติธรรมพบประชาชน [ 8 ก.ค. 2565 ]61 สำนักปลัดเทศบาล
12 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]65 สำนักปลัดเทศบาล
13 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ปี 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]52 สำนักปลัดเทศบาล
14 ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 5 พ.ค. 2565 ]57 สำนักปลัดเทศบาล
15 ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี [ 20 เม.ย. 2565 ]60 สำนักปลัดเทศบาล
16 รายงานการเงินที่สตง.รับรองประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]97 กองคลัง
17 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส2 ประจำปี2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]54 กองคลัง
18 รายงานงบการเงินไตรมาสที่2 งบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]100 กองคลัง
19 ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี [ 7 เม.ย. 2565 ]57 สำนักปลัดเทศบาล
20 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่1 ปี65 [ 26 ม.ค. 2565 ]51 กองคลัง
 
หน้า 1|2|3|4|5