เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]45 กองคลัง
2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 28 ต.ค. 2563 ]37 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3 โครงการจัดการขยะมูลฝอย [ 16 ต.ค. 2563 ]43 กองคลัง
4 แผนใช้จ่ายเงิน ปี 2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]68 กองคลัง
5 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส1ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]52 กองคลัง
6 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส2ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]52 กองคลัง
7 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส3ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]60 กองคลัง
8 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส4ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]68 กองคลัง
9 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ค. 2563 ]66 กองคลัง
10 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 ต.ค. 2562 ]137 กองคลัง
11 ผลความพึงพอใจของประชาชน ปี2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]55 สำนักปลัดเทศบาล
12 การประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำ [ 18 ต.ค. 2562 ]172 สำนักปลัดเทศบาล
13 ผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ปี62 [ 17 ต.ค. 2562 ]51 สำนักปลัดเทศบาล
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการ [ 4 ต.ค. 2562 ]54 สำนักปลัดเทศบาล
15 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพันกงานจ้างของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]312 สำนักปลัดเทศบาล
16 ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ปี2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]222 สำนักปลัดเทศบาล
17 การทบทวนปรับปรุงภารกิจ [ 22 ม.ค. 2562 ]51 สำนักปลัดเทศบาล
18 การมอบอำนาจ [ 11 ม.ค. 2562 ]49 สำนักปลัดเทศบาล
19 เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 7 ม.ค. 2562 ]142 สำนักปลัดเทศบาล
20 กำหนดการและช่องการการชำระภาษีฯ ประจำปี 2562 [ 5 ธ.ค. 2561 ]217 กองคลัง
 
หน้า 1|2