เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
21 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]25 สำนักปลัดเทศบาล
22 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]36 กองคลัง
23 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 1 ก.ย. 2563 ]29 สำนักปลัดเทศบาล
24 แผนใช้จ่ายเงิน ปี 2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]28 กองคลัง
25 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส1ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]24 กองคลัง
26 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส2ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]28 กองคลัง
27 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส3ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]31 กองคลัง
28 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส4ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]24 กองคลัง
29 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 ก.ค. 2563 ]52 กองคลัง
30 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 30 มี.ค. 2563 ]22 กองคลัง
31 พนักงานผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]23 สำนักปลัดเทศบาล
32 การพิจารณาทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ [ 29 ม.ค. 2563 ]23 สำนักปลัดเทศบาล
33 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 ต.ค. 2562 ]34 กองคลัง
34 ผลความพึงพอใจของประชาชน ปี2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]25 สำนักปลัดเทศบาล
35 การประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำ [ 18 ต.ค. 2562 ]26 สำนักปลัดเทศบาล
36 ผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ปี62 [ 17 ต.ค. 2562 ]27 สำนักปลัดเทศบาล
37 ข้อมูลสถิติการให้บริการ [ 4 ต.ค. 2562 ]33 สำนักปลัดเทศบาล
38 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพันกงานจ้างของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]23 สำนักปลัดเทศบาล
39 ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ปี2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]37 สำนักปลัดเทศบาล
40 การทบทวนปรับปรุงภารกิจ [ 22 ม.ค. 2562 ]29 สำนักปลัดเทศบาล
 
|1หน้า 2|3