เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่1
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง