เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทยของผู้สูงอายุและผู้พ...
  ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมสานกระเป๋าจากเชือกร่ม
  ผู้สูงอายุทำขนมบัวลอยไข่เต่า


 
inside ปรองดอง 7 นาที
inside ปรองดอง 3 นาที

 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560