เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [ 17 เม.ย. 2563 ]37 สำนักปลัดเทศบาล
2 คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]66 สำนักปลัดเทศบาล
3 รายงานผลการดำเนินตามนโนยายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]44 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของบุคลากรครูฯ ครั้งที่ 2 [ 20 ก.ย. 2562 ]33 สำนักปลัดเทศบาล
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [ 16 ก.ย. 2562 ]34 สำนักปลัดเทศบาล
6 ประกาศผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 [ 6 มิ.ย. 2562 ]34 สำนักปลัดเทศบาล
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 [ 21 มี.ค. 2562 ]34 สำนักปลัดเทศบาล
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2562 ]36 สำนักปลัดเทศบาล
9 นโยบายคุณธรรม [ 7 ม.ค. 2562 ]135 สำนักปลัดเทศบาล
10 ข้อบังคับเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 7 ม.ค. 2562 ]115 สำนักปลัดเทศบาล
11 บันทึกข้อความ [ 7 ม.ค. 2562 ]108 สำนักปลัดเทศบาล
12 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 พ.ย. 2561 ]41 สำนักปลัดเทศบาล
13 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี [ 10 ต.ค. 2561 ]43 สำนักปลัดเทศบาล
14 แผนยุทธศาสต์การพัฒนาบุคลากร [ 10 ต.ค. 2561 ]32 สำนักปลัดเทศบาล
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 [ 18 ก.ย. 2561 ]31 สำนักปลัดเทศบาล
16 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร [ 4 ก.ค. 2561 ]136 สำนักปลัดเทศบาล
17 เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต [ 9 ม.ค. 2561 ]120 สำนักปลัดเทศบาล
18 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ [ 2 ต.ค. 2560 ]42 สำนักปลัดเทศบาล