เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

สำนักทะเบียน


   
   นายเศกสรรค์  แก้วเชื้อ  
    ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
นายทะเบียนท้องถิ่น
 
     
  นายนิรุทธ์  เพิ่มพูล  นางสาวกมลรัตน์  ผักกาดทอง   นางวิไล  อุดานนท์
  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน