เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริจในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]21 สำนักปลัดเทศบาล
2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 31 มี.ค. 2564 ]24 สำนักปลัดเทศบาล
3 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 30 มี.ค. 2564 ]22 สำนักปลัดเทศบาล
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 30 มี.ค. 2564 ]31 สำนักปลัดเทศบาล
5 คู่มือปฏิบัติงานการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 18 ม.ค. 2564 ]27 สำนักปลัดเทศบาล
6 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 15 ต.ค. 2563 ]25 สำนักปลัดเทศบาล
7 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 14 ต.ค. 2563 ]21 สำนักปลัดเทศบาล
8 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]32 สำนักปลัดเทศบาล
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563(รอบ 6 เดือน).pdf 1 / 2 [ 20 ก.ค. 2563 ]23 สำนักปลัดเทศบาล
10 รายงานการกำกับติดตามการดำนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓) [ 7 พ.ค. 2563 ]24 สำนักปลัดเทศบาล
11 บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]31 สำนักปลัดเทศบาล
12 ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 4 ต.ค. 2562 ]24 สำนักปลัดเทศบาล
13 นโยบายการบริหารความเสี่ยง [ 4 ต.ค. 2562 ]27 สำนักปลัดเทศบาล
14 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]21 สำนักปลัดเทศบาล
15 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 3 มิ.ย. 2562 ]28 สำนักปลัดเทศบาล
16 มาตรการภายใน 8 มาตรการ [ 14 ม.ค. 2562 ]25 สำนักปลัดเทศบาล
17 รายงานกิจกรรมตามแผนปราบปราม ปี61-62 [ 7 ม.ค. 2562 ]28 สำนักปลัดเทศบาล
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 62-64 [ 31 ก.ค. 2561 ]22 สำนักปลัดเทศบาล
19 แบบรายงานประเมินผลตนเอง [ 31 ก.ค. 2561 ]30 สำนักปลัดเทศบาล
20 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต [ 4 ม.ค. 2561 ]21 สำนักปลัดเทศบาล
 
หน้า 1|2