เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563(รอบ 6 เดือน).pdf 1 / 2 [ 20 ก.ค. 2563 ]37 สำนักปลัดเทศบาล
2 รายงานการกำกับติดตามการดำนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓) [ 7 พ.ค. 2563 ]42 สำนักปลัดเทศบาล
3 บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]59 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 4 ต.ค. 2562 ]95 สำนักปลัดเทศบาล
5 นโยบายการบริหารความเสี่ยง [ 4 ต.ค. 2562 ]102 สำนักปลัดเทศบาล
6 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]125 สำนักปลัดเทศบาล
7 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 3 มิ.ย. 2562 ]40 สำนักปลัดเทศบาล
8 มาตรการภายใน 8 มาตรการ [ 14 ม.ค. 2562 ]36 สำนักปลัดเทศบาล
9 รายงานกิจกรรมตามแผนปราบปราม ปี61-62 [ 7 ม.ค. 2562 ]125 สำนักปลัดเทศบาล
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 62-64 [ 31 ก.ค. 2561 ]133 สำนักปลัดเทศบาล
11 แบบรายงานประเมินผลตนเอง [ 31 ก.ค. 2561 ]34 สำนักปลัดเทศบาล
12 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต [ 4 ม.ค. 2561 ]147 สำนักปลัดเทศบาล
13 ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 23 มิ.ย. 2560 ]161 สำนักปลัดเทศบาล
14 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]137 สำนักปลัดเทศบาล