เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล