เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2560

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ 2560    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล