เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ปรกาศ ทต.โป่งน้ำร้อน เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 16 ม.ค. 2566 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี-เรื่อง-สิทธิประโยชน์ [ 8 ม.ค. 2564 ]39 สำนักปลัดเทศบาล
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ-พ.ศ.-2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]43 สำนักปลัดเทศบาล
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน-การลงโทษทางวินัย-ฉบับที่-2พ.ศ.2562 [ 8 ม.ค. 2564 ]55 สำนักปลัดเทศบาล
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน-การลงโทษทางวินัย-ฉบับที่-3พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]41 สำนักปลัดเทศบาล
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน-การลงโทษทางวินัย-พ.ศ.2558 [ 8 ม.ค. 2564 ]42 สำนักปลัดเทศบาล