เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]7 กองคลัง
2 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]8 กองคลัง
3 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]6 กองคลัง
4 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]7 กองคลัง
5 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]6 กองคลัง
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]35 สำนักปลัดเทศบาล
7 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]26 กองคลัง
8 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส1ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]22 กองคลัง
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]25 สำนักปลัดเทศบาล
10 งบการเงินปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]23 กองคลัง
11 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]21 สำนักปลัดเทศบาล
12 งบการเงินประจำปี 2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]23 กองคลัง
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 ต.ค. 2560 ]22 สำนักปลัดเทศบาล