เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหาร


 
นายพินิจ  เพชรน่าชม
นายกเทศมนตรี
โทร. 081 - 9826371

 

 
นายบุญมี  ชะแมบ
นายสุรินทร์  แสงสาย
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
โทร.086 - 0061163
โทร.089 -9383781
 

นายชัยสิทธิ์  อินทร์เอี่ยม นายธงชัย  แพรงาม
เลขานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.086 - 0294333
โทร.086 - 3108732