เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่2 ประจำปี2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]43 สำนักปลัดเทศบาล
2 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4ประจำปี2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]41 สำนักปลัดเทศบาล
3 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่3 ประจำปี2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]39 สำนักปลัดเทศบาล
4 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]39 สำนักปลัดเทศบาล
5 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]40 สำนักปลัดเทศบาล
6 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]39 สำนักปลัดเทศบาล
7 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]48 สำนักปลัดเทศบาล
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]48 สำนักปลัดเทศบาล
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]45 สำนักปลัดเทศบาล
10 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]47 สำนักปลัดเทศบาล
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]46 สำนักปลัดเทศบาล
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]79 สำนักปลัดเทศบาล
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 6 ก.ย. 2562 ]44 สำนักปลัดเทศบาล
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 6 ก.ย. 2562 ]47 สำนักปลัดเทศบาล
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]51 สำนักปลัดเทศบาล
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]39 สำนักปลัดเทศบาล
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 29 พ.ย. 2561 ]41 สำนักปลัดเทศบาล