เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล