เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล