เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล