เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน [ 3 พ.ค. 2564 ]19 กองคลัง
2 สถิติการรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 3 พ.ค. 2564 ]19 สำนักปลัดเทศบาล
3 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม [ 16 เม.ย. 2564 ]20 กองคลัง
4 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 9 เม.ย. 2564 ]20 กองช่าง
5 การให้บริการถังขยะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 31 มี.ค. 2564 ]20 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6 การให้บริการถังขยะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 31 มี.ค. 2564 ]22 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7 ข้อมูลการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลบโป่งน้ำร้อน [ 31 มี.ค. 2564 ]19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 มี.ค. 2564 ]19 สำนักปลัดเทศบาล
9 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ [ 11 มี.ค. 2564 ]23 กองคลัง
10 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม [ 8 ก.พ. 2564 ]19 กองคลัง
11 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม [ 6 ม.ค. 2564 ]20 กองคลัง
12 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน [ 2 ธ.ค. 2563 ]21 กองคลัง
13 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม [ 3 พ.ย. 2563 ]25 กองคลัง