เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]58 สำนักปลัดเทศบาล
3 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน [ 3 พ.ค. 2564 ]46 กองคลัง
4 สถิติการรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 3 พ.ค. 2564 ]44 สำนักปลัดเทศบาล
5 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม [ 16 เม.ย. 2564 ]86 กองคลัง
6 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 9 เม.ย. 2564 ]48 กองช่าง
7 การให้บริการถังขยะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 31 มี.ค. 2564 ]46 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 การให้บริการถังขยะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 31 มี.ค. 2564 ]47 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9 ข้อมูลการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลบโป่งน้ำร้อน [ 31 มี.ค. 2564 ]51 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 มี.ค. 2564 ]41 สำนักปลัดเทศบาล
11 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ [ 11 มี.ค. 2564 ]46 กองคลัง
12 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม [ 8 ก.พ. 2564 ]48 กองคลัง
13 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม [ 6 ม.ค. 2564 ]44 กองคลัง
14 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน [ 2 ธ.ค. 2563 ]46 กองคลัง
15 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม [ 3 พ.ย. 2563 ]46 กองคลัง