เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 16 ก.พ. 2566 ]2 สำนักปลัดเทศบาล
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินการทางวินัย และโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้างของเทศบาล [ 8 มี.ค. 2565 ]47 สำนักปลัดเทศบาล
3 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]42 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประกาศเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 7 ม.ค. 2565 ]45 สำนักปลัดเทศบาล
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 3 ก.พ. 2564 ]50 สำนักปลัดเทศบาล