เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
คู่มือการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 คู่มือการให้บริการประชาชน (การขออนุญาตก่อสร้าง)ปี 66 [ 5 ม.ค. 2566 ]3 สำนักปลัดเทศบาล
2 คู่มือการให้บริการด้านการรับเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 66 [ 5 ม.ค. 2566 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
3 คู่มือการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
4 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 1 ต.ค. 2564 ]55 สำนักปลัดเทศบาล
5 คู่มือการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]50 สำนักปลัดเทศบาล
6 การแก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร [ 15 ม.ค. 2564 ]49 สำนักปลัดเทศบาล
7 การแจ้งเกิดเกินกำหนด [ 15 ม.ค. 2564 ]52 สำนักปลัดเทศบาล
8 การแจ้งย้ายเข้า [ 15 ม.ค. 2564 ]48 สำนักปลัดเทศบาล
9 การแจ้งย้ายปลายทาง [ 15 ม.ค. 2564 ]48 สำนักปลัดเทศบาล
10 การแจ้งย้ายออก [ 15 ม.ค. 2564 ]50 สำนักปลัดเทศบาล
11 การขอบ้านเลขที่ [ 15 ม.ค. 2564 ]52 สำนักปลัดเทศบาล
12 การตรวจ คัด รับรอง [ 15 ม.ค. 2564 ]46 สำนักปลัดเทศบาล
13 การรับแจ้งเกิด [ 15 ม.ค. 2564 ]49 สำนักปลัดเทศบาล
14 การรับแจ้งตาย [ 15 ม.ค. 2564 ]55 สำนักปลัดเทศบาล
15 การรับเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 15 ม.ค. 2564 ]45 สำนักปลัดเทศบาล
16 การขออนุญาตก่อสร้าง [ 15 ม.ค. 2564 ]52 สำนักปลัดเทศบาล
17 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน [ 13 ม.ค. 2564 ]48 สำนักปลัดเทศบาล
18 มาตรฐานการให้บริการ [ 5 ส.ค. 2562 ]51 สำนักปลัดเทศบาล
19 ทบทวนภารกิจการให้บริการ [ 5 เม.ย. 2560 ]44 สำนักปลัดเทศบาล
20 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ [ 10 ก.พ. 2559 ]45 สำนักปลัดเทศบาล