เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศ ทต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
2 ประกาศ ทต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]2 สำนักปลัดเทศบาล
3 ประกาศ ทต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]1 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประกาศ ทต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]2 สำนักปลัดเทศบาล
5 ประกาศ ทต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]42 สำนักปลัดเทศบาล
6 ประกาศ ทต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]39 สำนักปลัดเทศบาล
7 ประกาศ ทต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]43 สำนักปลัดเทศบาล
8 ประกาศ ทต.โป่งน้ำร้อน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]40 สำนักปลัดเทศบาล
9 ประกาศ ทต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]49 สำนักปลัดเทศบาล
10 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]44 สำนักปลัดเทศบาล
11 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 67) พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]44 สำนักปลัดเทศบาล
12 ประกาศ ทต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]42 สำนักปลัดเทศบาล