เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
41 การมอบอำนาจ [ 11 ม.ค. 2562 ]26 สำนักปลัดเทศบาล
42 เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 7 ม.ค. 2562 ]23 สำนักปลัดเทศบาล
43 กำหนดการและช่องการการชำระภาษีฯ ประจำปี 2562 [ 5 ธ.ค. 2561 ]27 กองคลัง
44 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 19 ต.ค. 2561 ]26 สำนักปลัดเทศบาล
45 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]31 สำนักปลัดเทศบาล
46 ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ปี2561 [ 27 ก.ย. 2561 ]26 สำนักปลัดเทศบาล
47 ทบทวนภารกิจ ปี 2561 [ 13 ส.ค. 2561 ]17 สำนักปลัดเทศบาล
48 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน [ 9 ก.ค. 2561 ]23 สำนักปลัดเทศบาล
49 รายงานรับฟังความคิดเห็น [ 11 มิ.ย. 2561 ]28 สำนักปลัดเทศบาล
50 ประกาศยึดหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 1 มิ.ย. 2561 ]26 กองคลัง
51 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม [ 18 พ.ค. 2561 ]25 สำนักปลัดเทศบาล
52 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ขอเชิญเที่ยวงาน งานลิ้นจี่จันทบุรีและของดีโป่งน้ำร้อน ประจำปี 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]24 สำนักปลัดเทศบาล
53 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]26 สำนักปลัดเทศบาล
54 ประกาศการรับชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]24 กองคลัง
55 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 30 ต.ค. 2560 ]40 กองคลัง
56 สรุปผลความพึงพอใจ ปี2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]27 สำนักปลัดเทศบาล
57 ประสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษี [ 11 ต.ค. 2560 ]35 กองคลัง
58 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนประจำเดือน [ 7 ต.ค. 2560 ]33 สำนักปลัดเทศบาล
59 รายงานผล LPA ปี60 [ 12 ก.ย. 2560 ]27 สำนักปลัดเทศบาล
60 ประกาศการรับชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 9 ธ.ค. 2559 ]24 กองคลัง
 
|1|2หน้า 3