เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


ทีมงานเทศบาลโป่งน้ำร้อนนำทีมโดยรองนายกบุญมี ชะแมบ สท.ดำรงค์ กวางทอง สท.บุญชู กวางทอง ได้ออกช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากพายุลมแรงมีต้นไม้หักขวางทางจราจร ซอยหลังอำเภอ


2022-03-15
2022-02-28
2022-01-28
2021-11-01
2021-10-27
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-18
2021-08-11
2021-08-10