เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


งานวันลอยกระทง


เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยขึ้น ณ วัดทับไทร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

โดยมี นายก เป็นประธานในงาน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน รวมถึงกิจกรรมมากมาย 

2021-11-01
2021-10-27
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-18
2021-08-11
2021-08-08
2021-08-04
2021-08-03
2021-08-01