เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


มอบของใช้ให้ผู้พิการติดเตียง


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนร่วมกับกาชาด อ.โป่งน้ำร้อน และ ที่ว่าการ อ.โป่งน้ำร้อน ได้ให้ความช่วยเหลือมอบของใช้ให้ผู้พิการติดเตียง 

2021-11-01
2021-10-27
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-18
2021-08-11
2021-08-08
2021-08-04
2021-08-03
2021-08-01