เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


แจกหน้ากากอนามัย


เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน นำทีมโดนท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน นายพินิจ เพชรน่าชม พร้อมด้วยเลขาชัยสิทธิ์ อิ่มเอี่ยม ปลัดเศกสรรค์ แก้วเชื้อ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ออกแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สามารถใช้ ซักทำความสะอาด แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งหน้ากากอนามัยนี้คนในชุมชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันจัดทำ ได้เริ่มแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตตำบลโป่งน้ำร้อน บริเวณตลาดสด , ซอยหลังวัดทับไทร , ซอย.79(ทับไทร) , ซอยเขาสอยดาวใต้ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะ 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน.......

2022-03-15
2022-02-28
2022-01-28
2021-11-01
2021-10-27
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-18
2021-08-11
2021-08-10