เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


ตักบาตรเทโว ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 

โดยมี ท่าน ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย - กัมพูชา เป็นประธานในพิธี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและประชาชนชาวตำบลโป่งน้ำร้อน 

2022-03-15
2022-02-28
2022-01-28
2021-11-01
2021-10-27
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-18
2021-08-11
2021-08-10