เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


ประกาศเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล