เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


คู่มือ/แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือ/แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล