เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว

นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน    เอกสารประกอบ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล