เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


ผู้สูงอายุสอนทำขนมข้าวเกรียบปากหม้อ


งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลทับไทร จัดกิจกรรมทำขนมข้าวเกรียบปากหม้อ ให้กับ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

2024-04-16
2023-09-05
2023-08-25
2023-08-03
2023-03-09
2023-01-30
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10