เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี


ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2567 จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ในการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง ณ โรงขนผลผลิตทางการเกษตร เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จัดโดยเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านทับไทร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 200 คน

2024-04-16
2023-09-05
2023-08-25
2023-08-03
2023-03-09
2023-01-30
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10