เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมสานกระเป๋าจากเชือกร่ม


งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุ บ้านพญากำพุช จัดทำกิจกรรม สานกระเป๋าจากเชือกร่ม ให้กับกลุ่มสตรี และ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน

2024-04-16
2023-09-05
2023-08-25
2023-08-03
2023-03-09
2023-01-30
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10