เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


ผู้สูงอายุทำขนมบัวลอยไข่เต่า


งานสวัสการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลทับไทร จัดกิจกรรมทำขนมบัวลอยไข่เต่า ให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

2024-04-16
2023-09-05
2023-08-25
2023-08-03
2023-03-09
2023-01-30
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10