เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมนวดแผนไทย)


ในวันที่ 5-6 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้สนับสนุน ชมรมศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการอำเภอโป่งน้ำร้อน ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมนวดแผนไทย) เพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตคนพิการ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพให้คนพิการ และสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติ

2024-04-16
2023-09-05
2023-08-25
2023-08-03
2023-03-09
2023-01-30
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10