เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอาชีพ (การทำไข่เค็ม)


ในวันที่ 30 มกราคม 2566 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม (การทำไข่เค็ม) ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านพญากำพุช อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านพญากำพุช จำนวน 10 คน

2024-04-16
2023-09-05
2023-08-25
2023-08-03
2023-03-09
2023-01-30
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10